Ti si zaveznik
boljšega jutri.
Aktiviraj se,
brez izgovora.
ZA SVOJO PRIHODNOST
IN BOLJŠI SVET
Prepoznavaj sodobne družbene problematike,
predlagaj konkretne rešitve, organiziraj srečanja,
akcije in delavnice ter pomagaj osveščati javnost,
ukrepaj in spodbujaj druge k aktivaciji.
Ti si moč, ki žene
svet naprej.
Aktiviraj se,
brez izgovora.
ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
Zavzemaj se za sodelovanje vlad, gospodarstva, nevladnih organizacij in javnosti,
vplivaj na gospodarski razvoj in koriščenje naravnih virov,
zagovarjaj trajnostno in aktivno mobilnost,
spodbujaj strokovne debate o perečih globalnih vprašanjih.
Ti si junakinja
prihodnjih generacij.
Aktiviraj se,
brez izgovora.
ZA ČISTO
OKOLJE
Zavzemaj se za zdravo okolje,
opozarjaj na okoljske vplive delovanja človeka,
spodbujaj diskusijo o onesnaženosti zraka v Sloveniji,
zagovarjaj zmanjševanje odpadkov in ekološkega odtisa.
Ti si glasnik
zdravega življenja.
Aktiviraj se,
brez izgovora.
ZA ZDRAVJE
MLADIH
Zavzemaj se za redno gibanje in zdravo, uravnoteženo prehrano,
ozaveščaj o negativnih učinkih aktivnega in pasivnega kajenja,
opozarjaj na nevarnosti alkohola, konoplje in drugih drog,
spodbujaj odkrito debato o problemih najstniške samopodobe,
vrstniškega nasilja, samopoškodbenega vedenja in stresa.
PRIJAVI SE
TI LAHKO SPODBUDIŠ POZITIVNE SPREMEMBE
PRI SEBI IN V  DRUZ,BI.
8 razlogov, zakaj postati No Excuse Aktivist
1.
Ker želiš v svojem življenju delati dobro, se ukvarjati s pomembnimi temami in se pri tem neizmerno zabavati.
2.
Ker se naučiš razvijati kritično mišljenje in prepoznavati pereče družbene problematike.
3.
Ker se naučiš javno nastopati in znaš prepričljivo in samozavestno zagovarjati svoja stališča ter predlagati konkretne rešitve.
4.
Ker razvijaš kreativnost, veščine in sposobnosti za učinkovito ukrepanje.
5.
Ker lahko sodeluješ pri različnih akcijah in delavnicah ter tako aktivno spreminjaš svet na bolje.
6.
Ker se lahko družiš z vrstniki iz celotne Slovenije in z njimi aktivno sodeluješ.
7.
Ker razvijaš in gradiš odnose, osebnostno rasteš, si širiš obzorja in spoznavaš svet (dogodki v tujini, izmenjave …).
8.
Ker postaneš del zares kul ekipe, ki se, poleg ustvarjanja neverjetnih projektov, rada tudi druži in zabava na številnih skupnih dogodkih, vikendih in taborih.
Kaj pravijo naši člani o programu


BI RAD/A SPOZNAL/A NAŠE AKTIVISTE?

Pridruži se nam na online dogodku "Kako postati Aktivist Brez izgovora", ki bo potekal:
27. 9. ob 18.00,
12. 10. ob 18.00,
17. 10. ob 15.00
ter spoznaj naše aktiviste in vse podrobnosti programa.PRIDRUŽI SE NAM NA ONLINE DOGODKU
PRIJAVI SE
IN SE AKTIVIRAJ,
BREZ IZGOVORA,
ČE:
 • če si v 1. ali 2. letniku srednje šole;
 • si samostojen/-na, predan/-a, skrben/-na, odgovoren/-na in samoiniciativen/-na;
 • imaš željo spreminjati svet na bolje;
 • ti reševanje problematik sodobnega časa predstavljajo pozitiven izziv;
 • se želiš zavzemati za trajnostni razvoj;
 • ti ni vseeno za vpliv človeškega delovanja na okolje: podnebne spremembe, onesnaženost zraka, ekološki odtis in drugo;
 • želiš spodbujati zdrav življenjski slog brez alkohola, tobaka, drog ali drugih substanc;
 • želiš opozarjati na resnost stresa, zasvojenosti in drugih vidikov duševnega zdravja;
 • si želiš svoj prosti čas preživljati aktivno, koristno, se pri tem zabavati ter pridobiti nove prijatelje.
PRIJAVI SE
O PROGRAMU
NO EXCUSE AKTIVISTI
Program je namenjen mladim v srednji šoli, ki si želijo aktivno spreminjati svet na bolje.
V času trajanja programa se seznaniš s temeljnimi vidiki mladinske participacije, trajnostnega razvoja in javnega zdravja ter osvojiš najpomembnejše veščine in kompetence za učinkovito prepoznavanje sodobnih problemov, njihovo kritično vrednotenje in ustrezno ukrepanje.

Preveri vse podrobnosti programa in oddaj svojo prijavo še danes!

Prijave zbiramo od 21. 9. do 15. 11. 2022.

OSVOJENA ZNANJA


Program No Excuse Aktivisti te bo seznanil s številnimi sodobnimi problematikami, ki segajo od zdravja mladih, nevarnosti alkohola, tobaka in drugih drog, vrstniškega nasilja in stresa ter okoljevarstva, onesnaženosti, okoljskih vplivov in ekološkega odtisa do trajnostnega razvoja, turizma, mobilnosti in drugih globalnih vprašanj. S tem boš pridobil/-a celostno sliko okoljskih, družbenih in političnih/gospodarstvenih dejavnikov, na katere lahko vplivaš.

ZNANJA, KI JIH BOŠ PRIDOBIL/-A:


OKOLJE

Spoznaj se s problematikami podnebnih sprememb, ekološkega odtisa, virov onesnaževanja in njihovim vplivom na okolje in zdravje, zmanjševanja porabe odpadkov in družbe brez odpadkov ter prepoznaj okoljsko zavajanje podjetij.

ZDRAVJE

Spoznaj smernice zdravega življenjskega sloga mladih, dejavnike tveganja in varovalne dejavnike za zdravje, problematike alkohola, tobaka in drugih drog med mladimi, problematike duševnega zdravja, zasvojenosti, vrstniškega nasilja, samopoškodbenega vedenja in stresa ter se informiraj o dogajanju na tem področju znotraj in zunaj Slovenije.

TRAJNOSTNI RAZVOJ

Spoznaj se s temeljnimi koncepti in cilji trajnostnega razvoja, spoznaj povezanost gospodarskih, okoljskih in družbenih vidikov trajnostnega razvoja, razmišljaj o možnih rešitvah za globalna vprašanja, zavedaj se pomena naravnih virov in njihovega vpliva na gospodarski razvoj, poznaj pomembnost obnovljivih virov, učinkovite rabe energije in krožnega gospodarstva.

PRIDOBLJENE KOMPETENCE


Izkušnje, kompetence in poznanstva, ki jih boš pridobil/-a v času trajanja programa No Excuse Aktivisti, ti bodo koristila tako na kariernem področju in pri poznejšem iskanju službe, kakor tudi v osebnem življenju in odnosih, ki jih boš gradil/-a in stvareh, ki jih boš počela/-a.

Program No Excuse Aktivisti je zasnovan tako, da ti preda praktično znanje, s katerim boš lahko uspešno premagoval/-a karierne in osebne izzive ter sprejemal/-a prave odločitve.

KOMPETENCE, KI JIH BOŠ PRIDOBIL/-A:


OSEBNOSTNE SPRETNOSTI

Nauči se vpeljati koristne navade, si postaviti osebne profesionalne in življenjske cilje ter jim uspešno slediti, obvladovati stres, izražati svoja čustva in prepoznavati čustva drugih, izražati svoja mnenja in jih zagovarjati, obvladovati konfliktne situacije in jih razrešiti.

ZAGOVORNIŠTVO IN KRITIČNO MIŠLJENJE

Nauči se aktivnega poslušanja, suverenega javnega nastopanja, oblikovati učinkovite argumente in protiargumente, zagovarjati pomembne teme pred vrstniki in širšo javnostjo, izbirati prave informacije in jih ločiti od lažnih.

UPRAVLJANJE S SEBOJ TER DRUGE VODSTVENE IN PROJEKTNE SPRETNOSTI

Nauči se učinkovitega načrtovanja svojega prostega časa, postavljanja prioritet in ciljev, predvidevanja rezultatov, samoevalvacije, pomena sprejemanja odgovornosti, vodenja projektov in projektnih timov, skupinske dinamike, sklepanja kompromisov, rabe sodobnih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.


POGLEJ SI CELOTEN SEZNAM KOMPETENC

AKTIVNOSTI


Udeleženci se boste tekom sedmih sezon družili na različne načine:

USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA V ŽIVO

Pridobivaj kompetence na regionalnih ali nacionalnih dogodkih, posameznih enodnevnih in vikend izobraževanjih.

ONLINE USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

Izobražuj se od doma z webinarji in spletnimi izobraževalnimi vsebinami.

AKTIVNO DELOVANJE

Sodeluj pri ustvarjanju lokalnih pobud v posameznih lokalnih enotah, pomagaj pri izvajanju vrstniških delavnic in drugih dogodkov v Sloveniji in širše.

MEDNARODNE IZMENJAVE

Pridobivaj dodatna znanja in izkušnje ob sodelovanju z zvezami iz drugih držav, razvijaj komunikacijske kompetence in spoznavaj svet.

DRUŽABNI DOGODKI

Spoznaj druge člane na uvodnem vikendu in se druži na motivacijskih vikendih, summer campih in piknikih ter razvijaj svoje socialne kompetence.

TRAJANJE IN POTEK


Program No Excuse Aktivisti traja 3,5 ler oziroma 7 sezon - kar mine hitreje kot se zdi! :)

Jesenska sezona traja 5 mesecev, od začetka septembra do konca januarja. Izjemoma se 1. sezona začne šele v oktobru zaradi lažjega prehoda v srednješolsko izobraževanje.

Pomladna sezona traja 7 mesecev, od februarja do avgusta. Julij in avgust nista namenjena rednim aktivnostim, temveč dodatnim aktivnostim in summer camp-u (poletnemu taboru).

PROGRAM JE SESTAVLJEN IZ DVEH STOPENJ

ZAČNEŠ LAHKO ŽE V 1. LETNIKU SREDNJE ŠOLE!

1. stopnja poteka v 1. in 2. letniku srednje šole,
2. stopnja pa v 3. in 4. letniku srednje šole.

*Možen je tudi zamik začetka, in sicer v 2. letniku srednje šole. Če si starejši in bi se nam radi pridružil, si oglej program No Excuse Zagovorniki.


POGLEJ SI PODROBEN PROGRAM

POT AKTIVISTA


Kot mladi/-a Aktivist/-ka boš tekom izobraževanj prevzemal/-a naslednje vloge:

NOVINEC (1. sezona)

Spoznaš se s programom in delovanjem Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija (No Excuse Slovenia).

AKTIVIST (od 2. sezone)

Aktivno začneš razvijati svoje kompetence in sodeluješ pri rednih aktivnostih No Excuse.

TUTOR (3. in 4. sezona)

Prevzameš vlogo tutorja in mlajšim aktivistom odgovarjaš na njihova vprašanja, jih vodiš skozi začetne faze članstva v Mladinski zvezi in jim pomagaš, kadar te potrebujejo.

POMOČNIK V LOKALNI ENOTI (od 5. sezone)

Pomagaš pri organizaciji in izvedbi srečanj lokalnih enot.

POMOČNIK V VSEBINSKI ENOTI (od 5. sezone)

Razvijaš svoj potencial na področju, ki te najbolj zanima, načrtuješ in izvajaš pobude na specifičnih tematikah in dodatno poglabljaš svoje osebno poslanstvo.

CERTIFIKAT


Ob zaključku programa No Excuse Aktivisti prejmeš certifikat in pisno priporočilo, ki povzema opravljena usposabljanja ter pridobljene kompetence. No Excuse programi so visoko kvalitetni in cenjeni pri delodajalcih, zato verjamemo, da ti bo ta certifikat v pomoč pri tvoji nadaljni karieri in pridobivanju študentskega dela ali zaposlitve pozneje v življenju.

LOKACIJE IZOBRAŽEVANJ


Program No Excuse Aktivisti trenutno poteka v 4-ih regijah Slovenije - Obala, Postojna, Ljubljana in Kranj. V teh regijah se program izvaja v živo.

Če tvoje regije ni na zemljevidu, brez skrbi. Ker želimo sodelovanje v programu omogočiti prav vsakemu, ki se želi pridružiti, smo pripravili tudi ONLINE program. Online program se bo v začetku izvajal združeno prek spleta, kasneje pa v živo, saj bomo program kmalu izvajali tudi v drugih regijah in krajih.

Če imaš glede lokacije še kakšno vprašanje, smo ti z veseljem na voljo preko telefona 041 679 756 ali maila aktivisti@noexcuse.si.

NAGRADE


Mladinska zveza Brez izgovora je največkrat nagrajena nevladna (mladinska) organizacija na področju zdravja in okolja v Sloveniji.

Med drugim smo bili prejemniki naslednjih nagrad:
 • European Commission Health Award
 • European Commission Youth Award
 • World Health Organization WNTD Award
 • European Cancer Leagues Young Professional Award
 • NCD Alliance Sharjah Award
 • European Network for Smoking Prevention Award
 • Global Shapers Ljubljana Award
 • Državna nagrada za kakovostno in uspešno delo na področju mladinskega dela v daljšem obdobju v Sloveniji
 • Državna nagrada za trajnostni razvoj


CENA PROGRAMA


Vsa usposabljanja so za člane BREZPLAČNA, za ostale dogodke, ki niso primarno namenjeni pridobivanju kompetenc, pa je možno določiti simbolični prispevek. Brezplačna izvedba tako celostnega programa je mogoča zaradi podpore različnih slovenskih ministrstev, Evropske unije, slovenskih občin in šol.

Posameznik za pridobitev statusa člana ob včlanitvi v lokalno enoto No Excuse vplača enkratni znesek (vpisnino), ki znaša 20€, po treh mesecih vključitve (praviloma decembra ali januarja) pa še letno članarino za tekoče koledarsko leto, ki znaša 50€.

Vsak član ob vpisu ter tekom programa prejme razne materiale in rekvizite (pisalo, zvezek, majica, vrečko iz blaga, pulover s kapuco itd). Prav tako vsi člani prejemajo revijo FedUp in redni novičnik zveze. Stroške teh materialov poravnamo s prispevki iz vpisnine in članarine.

*OPOMBA: Prevoz, namestitve in prehrana na srečanjih programa so praviloma kriti s strani programa, zato aktivist za usposabljanja ne plača ničesar. Če se za prevoz na dogodek kdaj dogovori drugače, se po potrditvi koordinatorja programa potne stroške povrne.

PRIJAVI SE
#tiUPlivaš
Tvoja aktivacija ima večji vpliv, kot si misliš.
Pridruži se vrstam UPlivnežev, ki s svojim delovanjem vlivajo UP v boljši jutri.
Vsi radi kritiziramo in govorimo o vseh mogočih krivicah na tem svetu, a se pri kritikah navadno tudi ustavimo. No Excuse pa ti ponuja okolje, ki ti pomaga preseči golo kritiko in te spravi v akcijo. Hkrati pa ti timsko delo na drznih in ambiciozno nastavljenih projektih tudi daje možnost dela in druženja z ostalimi super ljudmi iz Slovenije, Evrope in celega sveta.

Dr. Blaž Gasparini,
postdoktorski raziskovalec na oddelku za atmosferske in podnebne znanosti, University of Washington, Seattle, ZDA
No Excuse aktivisti so mladi, ki jih ni strah razmišljati drugače in ki se stalno učijo kritično ocenjevati informacije iz okolja. V organizaciji je ogromno mladih strokovnjakov, ki imajo veliko znanja na različnih področjih, zato jih bom vedno priporočala drugim mladim in jih podpirala s svojim znanjem in izkušnjami.

Urška Erklavec,
bivša predsednica Brez izgovora Slovenija, trenutno zaposlena na Ministrstvu za zdravje RS
Program No Excuse mi je v najstniških letih, ko se je moja osebnost najbolj značilno oblikovala, dal varno mesto za razvoj in rast. Skozi druženja in delavnice sem razvijala veščine retorike in v praksi spoznavala, kaj je aktivno državljanstvo. No Excuse-u pripisujem velike zasluge za mojo današnjo samozavest, dovzetnost za nove, nore ideje (in implementacijo le-teh!) ter željo po javnem nastopanju in predajanju znanja.

Tjaša Deu,
TEDx govornica, strateginja za razvoj YouTube kanalov, vplivnica, podjetnica
Osebno mi je organizacija Brez izgovora predstavljala prostor, kjer sem se lahko razvijala kot oseba v polnem pomenu besede. V organizaciji nikoli ni manjkalo izzivov, iz katerih sem se naučila bolje reševati probleme, zanimivih predavanj, ki so širila moje znanje, aktivnosti, v katerih nisem samo razvijala svojih veščin, temveč tudi podajala svoje znanje naprej, izletov v neznane zanimive kraje in nenazadnje, nikoli ni manjkalo ljudi, s katerimi sem lahko delila smeh ali solze in ki so me vedno jemali resno, tudi takrat, ko se sama nisem. Še danes mi iz časa, ko sem bila mlada aktivistka v Brez izgovora, ostaja z besedami neopisljiv občutek, da štejem in da vedno lahko pozitivno prispevam pri spreminjanju družbe na bolje.

Sinja Čož,
mlada raziskovalka na Centru za socialno psihologijo, FDV UL
Brez izgovora je organizacija, ki me je oblikovala v osebo, kakršna sem danes. Ko sem bila sprejeta v organizacijo, sem prišla v okolje mladih ljudi, ki so za seboj želeli pustiti boljši svet. Ob projektih in nešteto izredno zabavnih delovnih vikendih sem spoznala ogromno istomislečih vrstnikov in pridobila znanja in veščine, ki jih ne bi mogla pridobiti nikjer drugje. Še danes se spomnim vseh mednarodnih mladinskih izmenjav, ki sem se jih udeležila kot No Excuse aktivistka. Dobiti priložnost potovanja po celi Evropi in še dlje, spoznavanja vrstnikov iz drugih držav in zabavanja ob pridobivanju novih izkušenj in znanj – tega ne bi smel zamuditi nihče. :)

Nina Rogelj Peloza,
podpredsednica za trajnostni razvoj na Mladinskem svetu Slovenije
Ko pomislim na No Excuse, dobim asociacijo na neskončne izkušnje, ki so postale velik del mojega življenja in mene. Z večletnim druženjem z neverjetnimi ljudmi, znanjem in izkušnjami, ki mi jih je dal No Excuse, sem pridobila drugačen pogled na svet, bolj razkrit. Nekako tako: najprej sem spoznala svet v drugačni luči in potem še, kako ga lahko čisto vsak posameznik spremeni v nekaj boljšega. In to ne samo zaradi svoje koristi, ampak tudi za vse ostale ljudi in tiste, ki pridejo za nami.

Manca Kozlovič,
pevka in bivša podpredsednica Brez izgovora Slovenija
No Excuse-u sem se pridružil leta 2006 še kot zelen srednješolec. Tekom mojega odraščanja v Brez izgovora sem pridobil ogromno znanja, pa tudi drugo družino, ki mi stoji ob strani v dobrem in zlu. Brez No Excuse-a niti približno ne bi dosegel toliko v življenju, tudi iz vidika ambicioznosti in podpore. Enkrat No Excusovec, vedno No Excusovec. #NoExcuse4Life

Nassim Djaba,
predsednik Brez izgovora Slovenija, bivši senator Univerze na Primorskem
No Excuse je družina, ki te sprejme takšnega, kakršen si, in ti obenem stoji ob strani pri odraščanju ter odkrivanju sebe in sveta. Všeč mi je predvsem, ker se tu mladi naučimo odgovornosti spreminjanja sveta na bolje.

Luka Keserič,
član EYCA Youth Panela in bivši vodja Brez izgovora Slovenija
No Excuse poskrbi, da ima vsak posameznik ustrezno strukturo in podporo za razvoj svojega osebnostnega in družbenega potenciala. Meni je članstvo v tej organizaciji ogromno pomagalo.

Luka Vitez,
zdravnik internist na UKC Ljubljana
Prijavi se
NAREDI KORAK K BOLJŠEMU SVETU!
KORAK 1:
Izpolni spodnjo prijavnico.

KORAK 2:
Po uspešno oddani prijavnici ti bomo poslali 3 dodatna vprašanja, da te bolje spoznamo.

KORAK 3:
Po prejemu tvojih odgovorov sledi povabilo na spoznavni razgovor (osebno ali online).

KORAK 4:
Če ugotovimo, da so naši cilji in vrednote skladni, sledi srečanje s skupino ostalih članov ter povabilo na uvodni vikend. Ob zabavnem druženju ti bomo predstavili vse podrobnosti programa Aktivisti.
Error message.
*izberi enoto, ki je v kraju v katerem čez teden preživiš največ časa
ODDAJ PRIJAVO
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse Slovenia) je nacionalna mladinska organizacija, ki stremi k pozitivnim družbenim spremembam in osebnostni rasti mladih.

Naš cilj je spodbuditi mlade k aktivni družbeni, politični in okoljski participaciji, saj verjamemo v njihov potencial pri doseganju sprememb v družbi. Zato razvijamo, prenašamo in izvajamo učinkovite izobraževalne programe, namenjene zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva.

Smo največkrat nagrajena nevladna mladinska organizacija v Sloveniji, soustanoviteljica uspešnih mednarodnih mrež in zvez ter članica številnih uglednih mednarodnih mrež na področju zdravja in okolja.

Od ustanovitve leta 2006 smo na področju promocije zdravja in trajnostnega razvoja dosegli že prek 100 tisoč mladih v slovenskih osnovnih in srednjih šolah, naše večletne programe pa je uspešno zaključilo že prek 500 mladih.

No Excuse deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030 in se ne financira s strani gospodarskih družb.
Program sofinancirajo
POGOSTA VPRAŠANJA
Kako se včlanim v program No Excuse Aktivisti?
Za vpis v Mladinsko zvezo Brez izgovora Slovenija izpolniš spletno prijavnico, ki jo najdeš aktivisti.noexcuse.si. Nato ti na tvoj e-naslov pošljemo navodila za nadaljnje korake in pojasnila. V No Excuse boš včlanjen prek lokalne enote, ki deluje v tvojem kraju ali blizu njega.
Kaj sploh je program Aktivisti?
Program No Excuse Aktivisti je program za mlade, ki želijo spremeniti svet na bolje. Traja 3,5 leta, v tem času pa mladi spoznajo pomembna področja, s katerimi se ukvarja Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse): zdravje, trajnostni razvoj in mladinska participacija. V tem obdobju skozi različne družabne aktivnosti mladi pridobijo znanja in praktične izkušnje, ki jim pomagajo tudi kasneje pri poklicni orientaciji in iskanju zaposlitve.
Zakaj bi se vpisal v program Aktivisti?
Program No Excuse Aktivisti je prilagojen in namenjen izključno dijakom, ki si želijo novih izkušenj, prijateljev in znanj ter pridobitev le-teh preko interaktivnih dogodkov in projektov. V sklopu programa dobijo možnost izvajanja projektov v lokalnem okolju, kasneje pa tudi na nacionalni in celo mednarodni ravni. Program je edinstven, saj je v taki različici nastal in se izvaja samo v naši organizaciji. Poleg kompetenc, ki jih pridobiš, pridobiš tudi možnosti sodelovanja z izkušenimi posamezniki, ki ti nudijo oporo pri svojem osebnostnem razvoju in na življenjski poti.
Ali se lahko pridružim kadarkoli se odločim?
Ker gre za 3,5-letni program, skozi katerega stopaš skupaj z drugimi vrstniki aktivisti, sprejemamo nove člane le enkrat na leto v obdobju začetka šolskega leta. Tako se nam lahko pridružiš ob vstopu v prvi ali drugi letnik srednje šole.
Česa se bom naučil/a?
V programu pridobiš znanje in veščine, ki ti pridejo prav v procesu spoznavanja in razumevanja sveta, ljudi, odnosov in sebe. Temeljni način spoznavanja je s pomočjo spodbujanja kritično mišljenja, ki ga naši člani razvijajo preko različnih vsebin v času programa (trajnostni razvoj, javno zdravje, aktivacija mladih). Predvsem se naučiš načinov, kako lahko posameznik spremeni svet na bolje, tako da ne škodi našemu okolju, zdravju in posameznikom okoli nas.
Koliko stane vključitev v program in kaj je v to všteto?
Če se vključiš v program, postaneš član Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija oziroma njen aktivist. Članarina znaša 50€ na leto, na začetku pa je potrebno poravnati tudi enkratno vpisnino v višini 20€. Prevoz, namestitve in prehrana na srečanjih so praviloma kriti s strani programa, torej kot član dodatno ne plačaš ničesar. Če se za prevoz na dogodek kdaj dogovorimo drugače, se po potrditvi koordinatorja programa potne stroške povrne.
Ali tekom programa nastanejo še kakšni stroški (prevozi, namestitve, hrana…)?
Ne, razen za dogodke, ki niso primarno vključeni v program in so neobvezni, npr. neformalna druženja, poletni tabor, itd.
Kaj se zgodi, če si premislim in ne želim več sodelovati v programu?
Ker je srednješolsko obdobje lahko zelo lepo, ampak pogosto tudi zelo naporno, razumemo, da se kdaj zgodi, da tvoje sodelovanje sčasoma ni več mogoče. To popolnoma razumemo in dopuščamo, da se odločiš izstopiti iz programa. Vedno pa se lahko vrneš v kakršenkoli program, ki ga izvajamo. Ob izstopu iz programa in na katerikoli točki v programu lahko zaprosiš tudi za izpis kompetenc, ki si jih do tega trenutka že pridobil.
Kaj so lokalne enote Brez izgovora?
Lokalne enote Brez izgovora so vstopna točka, skozi katere se pridružiš našemu programu. Gre za manjše skupine aktivistov, tvojih sovrstnikov, ki živijo v istem kraju (npr. lokalna enota Ljubljana, Postojna, Kranj, ipd.). Znotraj lokalnih enot potekajo srečanja projektnega dela, vse slovenske lokalne enote pa se večkrat letno srečujejo na dogodkih Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija, tako tudi lahko spoznaš vrstnike iz cele Slovenije. Ob sprejetju v organizacijo, se pridružiš lokalni enoti v kraju, kjer imaš stalno ali začasno prebivališče.
Kako in kdaj potekajo srečanja?
V programu je več različnih oblik srečevanja. Vikendi potekajo med vikendi, od petka do nedelje. Dnevna srečanja potekajo en dan (v soboto ali nedeljo), online usposabljanja pa potekajo med tednom v popoldanskem času (običajno enkrat na mesec). Ostale oblike srečevanja (sestanki, daljši tabori) pa potekajo po dogovoru, glede na razpoložljivost posameznikov, ki so v skupini, tako da je urnik prilagodljiv tudi tvojim ostalim obveznostim. Srečanja lokalnih enot potekajo enkrat na okvirno 14 dni, po dogovoru pa tudi pogosteje, a le ob strinjanju vseh udeležencev. Poleg srečanj lokalnih enot pa se naši člani udeležujejo tudi dogodkov in usposabljanj, kjer spoznajo aktiviste iz drugih krajev po Sloveniji. Mesečno se člani tako udeležijo enega do dveh dogodkov v živo ali prek spleta.
Kdo financira delovanje Mladinske zveze Brez izgovora?
Mladinska zveza Brez izgovora je nevladna in neprofitna nacionalna mladinska organizacija. Financiramo se izključno iz javnih virov, ki so neodvisni od političnega interesa in korporacij. Glavna dva financerja programa No Excuse Aktivisti sta Ministrstvo za zdravje RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport - Urad RS za mladino.
Kako potekajo dogodki Mladinske zveze Brez izgovora?
Dogodki Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija imajo predhodno pripravljen program oz. urnik, ki mu sledimo tekom dogodka. V enem dnevu si sledijo ure usposabljanja/treninga/debat/itd., ko pa potrebujemo pavzo, imamo t. i. “coffee break”, seveda pa priskrbimo tudi kosilo in večerjo. Vmes pa je čas za druženje, igre, klepetanje, spoznavanje ostalih aktivistov in na koncu dneva večerni program z raznimi družabnimi igrami, tekmovanji, simulacijskimi igrami. Vsi dogodki so torej kombinacija prijetnega in koristnega.
Kdo v Mladinski zvezi dela z mladimi?
Brez izgovora je organizacija mladih, ki delajo za mlade, kar pomeni, da so praviloma vsi člani in izvajalci stari do 30 let. Mladinsko delo opravljajo mladinski delavci in starejši aktivisti, ki so opravili posamezne programe (npr. vodje). Občasno se glede na cilje programa na dogodke povabi tudi starejše strokovnjake (npr. profesionalne govorce) in bivše člane, ki predajo znanje na mlade.
Se lahko v Mladinsko zvezo vključim, tudi če nisem več dijak?
Da, če si star 14, 15 ali 16 let, se lahko vključiš v program No Excuse Aktivisti. Če pa si starejši, preveri, ali trenutno izvajamo še kakšne druge programe oziroma nas spremljaj, saj imamo ogromno drugih aktivnosti in priložnosti za mlade. To lahko preveriš na naši spletni strani www.noexcuse.si
Kako kombinirati sodelovanje v zvezi in šolo?
Naše delo je tesno povezan z različnimi šolami, tako osnovnimi kot srednjimi. V primeru izostanka od pouka uredimo opravičilo, lahko pa tudi stopimo v kontakt s šolo in pojasnimo, kaj pomeni udejstvovanje v Brez izgovora Slovenija. V organizaciji stremimo k posameznikovem razvoju, ki zna časovno planirati svoje delovanje, zato se pričakuje, da aktivist pravočasno sporoča preobremenjenost v šoli oziroma se preventivno organizira tako, da ostali aspekti življenja ne trpijo zaradi vključenosti v program No Excuse Aktivisti.
Kaj ima od tega Mladinska zveza Brez izgovora?
Boljši in lepši svet za vse nas, stik z najbolj uspešnimi in aktivnimi mladi s potencialom in neskončno zabave, dobrega počutja in sreče :)
ZA STARŠE
Kaj je tisto, česar se bo moj otrok v No Excuse naučil?
Program No Excuse Aktivisti je prilagojen in namenjen izključno dijakom, ki si želijo novih izkušenj, prijateljev in znanj ter pridobitev le-teh z neformalnimi metodami. V sklopu programa imajo mladi možnost izvajanja projektov v lokalnem okolju, kasneje pa tudi na nacionalnem in celo mednarodnem nivoju. Program je edinstven, saj je v taki različici nastal in se izvaja samo pri nas. Poleg kompetenc, ki jih pridobijo, mladi pridobijo tudi možnosti sodelovanja z izkušenimi posamezniki, ki jim nudijo oporo v osebnostnem razvoju in na življenjski poti. V programu mladi pridobijo kompetence (znanje, veščine, odnos), ki jim pridejo prav v procesu spoznavanja in razumevanja sveta, ljudi, odnosov in sebe. Temeljni način spoznavanja je kritično razmišljanje, ki ga aktivist (posameznik, ki je vključen v program) razvija preko različnih vsebin tekom programa (trajnostni razvoj, javno zdravje, aktivacija mladih). Predvsem se naučijo načinov, kako lahko posameznik spremeni svet in kakšen je lahko način spreminjanja sveta, ki ne škodi našemu okolju, zdravju in posameznikom okoli nas.
Zakaj bi si kot starš želel, da moj otrok postane No Excuse Aktivist?
Mladi se v programu No Excuse Aktivisti izpopolnijo v veščinah, ki jim koristijo skozi vse življenje, tudi na področju zaposlovanja. Aktivisti med vrstniki izstopajo, ko pokažejo svoje sposobnosti timskega dela, javnega nastopanja, vodenja skupine in obvladovanja projektov, kar dandanes spada med najpomembnejša znanja, ki jih iščejo tudi delodajalci. Skozi program mlade spodbujamo, da prevzemajo odgovornost zase in za svoj vpliv na družbo ter prek druženja in tkanja močnih vezi z vrstniki pridobivajo različne kompetence: sposobnost dela v timu, načrtovanja, informiranja, organiziranja, vodenja, ravnanja z denarjem in časom ... Ob vsem tem pa pridobijo tudi socialno mrežo vrstnikov in znancev na lokalnem, nacionalnem in nenazadnje tudi mednarodnem nivoju. Program No Excuse Aktivisti je bil že večkrat nagrajen s strani nacionalnih in mednarodnih organizacij in tudi večkrat izpostavljen kot primer dobre prakse. Več o tem lahko preberete www.noexcuse.si.
Koliko časa program Aktivisti vzame mojemu otroku?
V programu Aktivisti se udeleženci na 14 dni skupaj z vodjo lokalne skupine srečujejo v lokalnem kraju. Srečanje traja približno uro in pol. Srečanja se lahko dogajajo tudi bolj redno, če se tako dogovorijo udeleženci in vodja ter če se starši udeležencev s tem strinjate. Termin srečanj je prilagodljiv in ga aktivisti skupaj z vodjo predhodno določijo glede na njihove ostale obveznosti. Na srečanjih aktivisti načrtujejo lokalno pobudo - manjši projekt, ki ga v lokalnem okolju tudi izvedejo in ki naj bi naslavljal lokalne potrebe. Trajanje projekta in vključenost vsakega udeleženca je odvisna od interesov, želja in možnosti posameznika. Poleg srečanj lokalnih skupin se od aktivistov pričakuje tudi udeležba na dogodkih na nacionalni ravni, ki lahko potekajo v živo ali prek spleta.

V vsaki sezoni (september - januar in februar - avgust) se praviloma izvede:
 • 1 vikend dogodek
 • 2 delovna dneva
 • 3 online usposabljanja
 • 8 - 10 srečanj lokalne skupine (načeloma se srečanje izvede na vsakih 14 dni, po dogovoru s člani lokalne skupine pa se lahko to tudi spremeni)

V enem letu (dveh sezonah) pa se izvede maksimalno:
 • 3 vikende
 • 5 delovnih dni
 • 9 online usposabljanj
Ali bo zaradi programa moj otrok kdaj manjkal v šoli?
V programu se aktivisti naučijo aktivirati tudi svoje vrstnike prek izvajanja vrtsniških delavnic, vezanih na pomembne tematike (zdravje, zasvojenost in trajnostni razvoj), ki jih nato v šolah po Sloveniji tudi izvajajo. Zaradi teh in podobnih aktivnosti se od aktivistov pričakuje, da kdaj pa kdaj manjkajo v šoli, a teh dni v posameznem šolskem letu ni več kot 8. Za vse priložnosti, ko aktivist zaradi udeležbe v programu manjka v šoli, mu priskrbimo opravičilo ter po potrebi ustrezno vrstniško pomoč pri zamujeni učni snovi.
Kako kombinirati sodelovanje v No Excuse in šolo?
Naše delo je tesno povezan z različnimi šolami, tako osnovnimi kot srednjimi. V primeru izostanka od pouka aktivistom uredimo opravičilo, lahko pa tudi stopimo v kontakt s šolo in pojasnimo, kaj pomeni njihovo udejstvovanje v Brez izgovora. V organizaciji stremimo k posameznikovem razvoju, ki zna časovno planirati svoje delovanje, zato se pričakuje, da mlada oseba pravočasno sporoča preobremenjenost v šoli oziroma se preventivno organizira tako, da ostali aspekti življenja ne trpijo zaradi vključenosti v program Aktivisti. V tem primeru se izvajanje programa prilagodi posamezniku, nudimo pa mu tudi učno pomoč, če je to potrebno in če izrazi željo po tovrstni pomoči.
Kdo v Mladinski zvezi dela z mladimi?
Brez izgovora je organizacija mladih, ki delajo za mlade, kar pomeni, da so praviloma vsi člani in izvajalci stari do 30 let. Mladinsko delo opravljajo mladinski delavci in starejši aktivisti, ki so opravili posamezne programe (npr. vodje). Občasno se glede na cilje programa na dogodke povabi tudi starejše strokovnjake (npr. profesionalne govorce), ki predajo znanje na mlade. Vsi, ki na kakršenkoli način delajo z mladimi, sledijo internemu pravilniku za zaščito otrok in mladostnikov.
Kdo financira delovanje Mladinske zveze Brez izgovora?
Mladinska zveza Brez izgovora je nevladna in neprofitna nacionalna mladinska organizacija. Financiramo se izključno iz javnih virov, ki so neodvisni od političnega interesa in podjetij ter zasebnega kapitala.
Koliko stane vključitev v program in kaj je v to všteto?
Če se posameznik vključi v program, postane član oziroma aktivist. Vpisnina znaša 20€ in se jo plača le v enkratnem znesku, članarina pa znaša 50€ in se jo poravna enkrat na posamezno koledarsko leto, ko je posameznik vključen v program. Ostale aktivnosti, ki so del programa Aktivisti (vikendi, usposabljanja), so za člane popolnoma brezplačne. Torej so v članarino vključena vsa usposabljanja, delavnice, vikendi, članska izkaznica, hoodie Brez izgovora, beležka Brez izgovora, prevozi na dogodke ali sestanke in še in še.
Ali tekom programa nastanejo še kakšni stroški (prevozi, namestitve, hrana...)?
Ne. Razen za dogodke, ki niso primarno vključeni v program, npr. neformalna druženja, poletni tabor, itd.
Od kdaj obstaja vaša organizacija?
Mladinsko združenje Brez izgovora so 7. julija 2006 ustanovili Ana Lasić (rojena Luin), Petra Fabiani (rojena Merčun) in Jan Peloza. Z leti se je delovanje združenja razširilo po celi Sloveniji, prvemu združenju pa so se pridružile nove organizacije, zato je bila 11. septembra 2012 ustanovljena Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, ki je združila vse te organizacije v krovni zvezi. Kljub temu, da zveza kot oblika organiziranja obstaja od 2012, štejemo kot ustanovni datum Brez izgovora Slovenija ravno 7. julij 2006.

Od takrat je No Excuse Slovenia s svojimi vrstniškimi delavnicami dosegel več kot 130 tisoč mladih v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji (v skupinah do 30 učencev), predvsem na teme zdravega načina življenja in trajnostnega razvoja. V tem času smo usposobili več kot 400 mladih, ki so sodelovali v našem programu No Excuse Aktivisti, izvedli ogromno lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektov ter prejeli več nagrad za naše delo z mladimi.
Kaj sploh je No Excuse?
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija je nacionalna mladinska organizacija v javnem interesu z edinstvenim vrednotnim sistemom in lastnimi kompetenčnimi modeli za mlade, ki se celostno dopolnjujejo v »Metodi Brez izgovora«.

Brez izgovora Slovenija je platforma mladih s potencialom, ki želijo delati spremembe na področju zdravja in okolja. Organizacija razvija, prenaša in izvaja učinkovite programe namenjene zmanjševanju neenakosti v zdravju, povečanju zdravstvene in okoljske pismenosti ter spodbujanju aktivnega državljanstva za doseganje trajnostnega razvoja.

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija deluje v skladu s Cilji trajnostnega razvoja 2030 in se ne financira s strani gospodarskih družb.
V katerih krajih deluje No Excuse?
Trenutno aktiviste sprejemamo v Ljubljani, Kranju, Postojni, v Zasavju ter na Obali, v prihodnosti pa bomo nabor teh lokacij še razširili.
Kaj predstavlja članarina v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija?
Članarina je simboličen prispevek, ki ga vsak član plača enkrat letno, s tem pa si zagotovi celoletno članstvo v lokalni enoti, v katero je vključen, posledično pa tudi v Mladinski zvezi Brez izgovora Slovenija. V skladu z našim statutom se lahko dejavnosti udeležujejo le člani organizacije, zato je poravnana članarina pogoj za udeležbo na vseh dogodkih. S članarino pokrijemo osnovno delovanje organizacije in lokalnih enot, vse ostalo, česar članarina ne pokrije (dogodki, usposabljanja, izobraževanja ipd.) pa je za člane brezplačno. Članarine ne vračamo.
Ali je No Excuse politično gibanje?
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija (No Excuse) je apolitična in neprofitna organizacija v javnem interesu in ni politično gibanje. V svojem delovanju kdaj pa kdaj izvaja tudi zagovorniške akcije, ki pa niso pogojene s političnim prepričanjem njenih članov in so osnovane na znanstvenih podlagah. No Excuse je prejel številna priznanja in nagrade s strani nacionalnih in mednarodnih neodvisnih ustanov, ki še dodatno potrjujejo družbeno in okoljsko odgovornost ter njeno apolitičnost.
Kako je poskrbljeno za varnost na dogodkih Brez izgovora?
Na vseh dogodkih Brez izgovora so prisotne polnoletne osebe, ki skrbijo za logistiko in varnost vseh udeležencev aktivnosti. Skrbimo za varnost naših članov in sledimo direktivam javnih organov in institucij. Ob tem smo tudi sprejeli pravilnik za zaščito otrok in mladostnikov, ki se ga držimo. Poleg tega tudi poskrbimo za organiziran prevoz na lokacijo dogodka in prevoz iz dogodka na skupno zbirno mesto, kjer počakamo na starše oz. skrbnike.
Kako je s porabo alkohola, tobaka in drugih nezdravih izdelkov na aktivnostih programa?
V okviru vseh programov Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija (tako mladoletne kot polnoletne osebe) ne uživamo alkohola, tobaka in drugih drog, prav tako pa skrbimo za uravnoteženo prehrano, ki je pretežno rastlinskega izvora.
Kolikokrat bo moj otrok zaradi programa manjkal v šoli?
No Excuse ima s partnerskiimi šolami zelo dober odnos in dogovor o upravičeni odsotnosti njegovih aktivistov v določenem obsegu. Zaradi programa No Excuse Aktivist vaš otrok ne bomo manjkal več kot 8 dni na šolsko leto - do 4 dni v vsaki sezoni. Za te dni bo Mladinska zveza Brez izgovora priskrbela opravičilo.
Ali se lahko udeležba na programu No Excuse Aktivisti šteje v obvezne izbirne vsebine (OIV)?
Mladinska zveza Brez izgovora je organizacija v javnem interesu, zato lahko vsako leto svojim članom izda potrdilo o obsegu ur vključitve mladih v njene programe, ki so lahko uporabljene za potrebe poročanja šoli o OIV.